torsdag 18. oktober 2012

Vil du være med å utvikle en wikilærebok om IKT og læring?

Da studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold ble gjennomført i vår lagde vi en ressursside om aktuelle temaer til muntlig eksamen. Temaene refererer både til wikiartikler og mulige spørsmål man bør ha tenkt gjennom til eksamen. Dessverre er ikke alle wikiartiklene like gode. Per i dag er det studenter og lærerutdannere (mest meg) ved studiet som har skrevet teksten.

Nå håper vi andre lærerutdannere eller interesserte vil være med å skrive videre på wikiartiklene. Kanskje også noen kunne skrive helt nye artikler? Det hadde vært spennende å få til et bredere samarbeid innenfor dette området. Jeg tror det er helt nødvendig hvis man skal klare å lage en god digital lærebok. I dag er det umulig for en enkeltperson å holde seg oppdatert på alle områder.

Hvis du ønsker å bidra så er det bare å gå i gang å skrive. Du trenger ikke be om tillatelse, men skriv gjerne en kommentar til dette blogginnlegget om at du er interessert i å være med. Så kan vi holde kontakt.


Ingen kommentarer: