lørdag 29. september 2012

Hvordan lage gode nettsider med videoressurser

Det finnes nå utrolig mye videoressurser på nettet. Dette er kjempebra, men den nye pedagogiske utfordringen ligger nå i å koordinere og håndtere kvaliteten på ressursene. Den vanlige strategien er å "bombe" folk med haugevis av ressurser. Dette kan enten være i form av lange lister på nettsider eller at man lar søkemotorer gi deg altfor mange treff. På studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold har vi heller forsøkt å velge ut det vi mener er de beste videoressursene på nettet. Utvalgsarbeidet er så tidkrevende arbeid at man er nødt til å jobbe kollektivt for at det skal være meningsfylt. I tillegg må slike ressurser gjerne oppdateres. En wikiside er derfor sannsynligvis den beste løsningen. Her finner du et eksempel på en side med videoressurser om menneskets sanser som studentene har laget. Legg merke til at de lengre videoene har spesfikke innholdsbeskrivelser. Her er innhold oppgitt i forhold til spesifikke tidsperioder. Dette er veldig viktig informasjon for en lærer som vil vise film på en tidseffektiv måte.

Ingen kommentarer: