fredag 28. september 2012

Nye digitale fortellinger er lagt ut i wikiboken


I vår lagde studenter ved IKT for lærere digitale fortellinger som ble publisert på YouTube. Noen av disse fortellingene er nå også omtalt i wikiboken om digitale fortellinger. Det gjelder en fortelling om stoffer i naturfag, en om realismen, en om vikingtiden og en om eventyret Bukkene Bruse.


Bildets nettadresse
Ingen kommentarer: