onsdag 26. september 2012

Videoressurser om menneskekroppen

Studenter ved studiet IKT for lærere lagde våren 2012 en wikiside med videoressurser om menneskekroppen. Videoene kan bli brukt på ulike trinn i grunnskolen i undervisningen. Vi håper andre lærere eller studenter bruker og videreutvikler siden.Nettadresse til bilde

Ingen kommentarer: