fredag 21. september 2012

Sommerisen på Arktis forsvinner i løpet av få år?På grunn av global oppvarming mener forskerne nå at sommerisen på Arktis vil forsvinne i løpet av få år. Permafrosten er den store risiko-faktoren i arktisk oppvarming. Under permafrosten – på land og på havbunnen utenfor den grunne Sibir-kysten- ligger anslagvis 1400 gigatonn metan og tilsvarende mengder karbon. Skulle bare noen prosentandeler slippe ut i atmosfæren, vil det kunne få dramatiske konsekvenser for klimaet. Det er derfor grunn til å bli uroet over artikkelen publisert i forskningstidsskriftet Nature i august , som viser at utslippene av klimagasser fra den sibirske «karbonlommen» Yedoma er hele ti ganger større enn tidligere antatt. 


Spørsmålet som opptar forskerne, er om vi har å gjøre med en sakte og stabil nedsmelting, eller om den allerede har passert det såkalte «vippepunktet» kjennetegnet av akselerert og selvforsterkende nedsmelting – en situasjon FNs klimapanel antok først ville inntreffe i slutten av dette århundret. Politikerne synes å ha slått seg fra seg tanken om en internasjonal aksjon for å berge Polisen. Istedet er landene opptatt av å posisjonere seg i forhold til utvinning av naturressursene i nordområdene og etablering av nye transportveier for sjøfart. I så måte er Norge og Olje-Ola intet unntak. (Kilde.)
Ingen kommentarer: