mandag 17. september 2012

Gratis bok om praksisveiledning i skolenNå er jeg ferdig med boken «Praksisveilederen i skolen (versjon 1.0 – september 2012)». Boken dekker sentrale områder som en praksisveileder eller praksislærer bør vite noe om for å kunne drive god veiledning i lærerutdanningen. Flere versjoner av boken er gratis:

Gratis digital bokversjon. Her kan du utnytte deg av alle hyperlenkene i teksten. Det er også her du kan skrive videre eller revidere artikler i boken. Du kan for eksempel sette sammen de kapitlene i boken du er mest interessert i til din egen PDF-fil (Gjennom "opprett en bok"-funksjonen på Wikibøker).

Gratis PDF-versjon av boken er lagt ut på Wikimedia Commons (ikke så glamorøs layout, men teksten er den samme).

En «ordentlig bok i papir» koster 12 dollar (pluss frakt) og kan kjøpes via PediaPress. Du betaler kun for trykkekostnadene til trykkeriet. Forfatteren får ingenting.

Vær oppmerksom på at boken ikke er publisert gjennom et tradisjonelt forlag. Det vil derfor sannsynligvis være noen flere skrivefeil enn vanlig. Layouten er heller ikke nødvendigvis optimal alle steder i boken.

Du står også fritt til å gjøre hva du vil med teksten, men du må da huske på å publisere den nye versjonen av teksten åpent og fritt tilgjenglig for andre.

God lesning og gjenbruk av boken!

1 kommentar:

Atle Roijen sa...

Supert,, Rolf! Du er virkelig en foregangsmann.