torsdag 25. oktober 2012

Svenske elever bidrar på WikipediaI Katedralskolan i Skara i Sverige bidrar alle elever på estetisk linje med å skrive Wikipediaartikler. Arbeidet med Wikipedia blir sett på som en del av skolens demokratioppdrag. Elevene får verktøy som gjør at de kan gå ut og være aktive medborgere. De gjør også noe veldig konkret for samfunnet som er en del av skolens oppdrag rundt entrepenørskap. Elevene får ikke bare kommentarer fra lærer, men fra andre personer som bidrar på Wikipedia. Slike tilbakemeldinger skaper studieengasjement og bedre elevresultater.

Snart på tide at lærere i Norge begynner å gjøre det samme?


2 kommentarer:

Hilde Brox sa...

Interessant!

Jeg har prøvd dette sporadisk med lærerstudenter i Tromsø, og etter jul skal jeg igangsette opplegg med to klasser (i norsk og naturfag), med mer systematisk datainnsamling fra min side. Enig at det er mye å hente i WP-skriving, både for lærere, studenter og elever.

Rolf K. Baltzersen sa...

Hei Hilde

Så gøy at dere jobber med dette ved Universitetet i Tromsø! Jeg vil gjerne lære mer om det du gjør. Håper dere kan bli en "forbildeinstitusjon" for oss andre på området.