onsdag 4. mai 2011

Larry Cuban som aktiv blogger

Jeg synes det er et interessant at Larry Cuban, en av de fremste skoleforskerne i verden, har sin egen blogg der han ofte skriver om ulike faglige tema. Særlig med tanke på at det er han som kanskje har skrevet den viktigste kritikken av IKT-satsningen i utdanningssektoren. Boken "Oversold and underused. Computers in the classroom" ligger fritt tilgjengelig her.


Ingen kommentarer: