onsdag 11. mai 2011

Tekster i et wikifellesskap

Jeg har nettopp skrevet et kapittel om de pedagogiske muligheter som wikier gir i den svenske boken "Unga nätmiljöer. Nya villkor för samarbete og lärande". Her er det mange interessante kapitler om den rolle teknologien spiller i dagens samfunn. Du kan lese bokens introduksjonskapittel gratis her.

Ingen kommentarer: