søndag 8. mars 2009

Screencast som utvikler av digitale navigeringskompetanse?

Jeg har stor tro på at screencast kan effektivisere opplæringen av programvareferdigheter. Selv har jeg hatt nytte av dette når studentene mine skal lære seg å bruke programmet Photostory. I den senere tid har jeg imidlertid også blitt oppmerksom på at screencast kan styrke studentenes digitale navigeringsferdigheter på en tidseffektiv måte. Se bare på de fine opplæringsvideoene som MIT har laget. MIT har brukt Adope Captivate, men det finnes også screencastressurser som er gratis. For eksempel Camstudio.

Den store fordelen med denne type opplæring er at studentene selv kan velge læringstempo. Man kan stoppe videoen når man vil og se gjennm den så mange ganger man vil. Ved en tradisjonell gjennomgang med en lærer vil man kunne falle helt av dersom man er uoppmerksom ett lite øyeblikk.

Ulempen med screencast er at det tar tid å lage slike ressurser. Er det mange mennesker som skal gå gjennom den samme opplæringen vil man imidlertid raskt spare inn igjen tidsbruken.

Ingen kommentarer: