mandag 9. mars 2009

Nettbasert studium i digitale fortellinger


Ved Høgskolen i Østfold har vi nå utviklet ett nettbasert studium i Digitale fortellinger. Ut fra det jeg vet er dette det første studiet i Norge i sitt slag. For å stimulere en raskere utvikling av feltet, velger vi å ha et svært åpent digitalt læringsmiljø. Mest mulig av det studenter og lærere gjør vil bli lagt ut åpent i denne bloggen.

Ingen kommentarer: