torsdag 25. oktober 2012

Svenske elever bidrar på WikipediaI Katedralskolan i Skara i Sverige bidrar alle elever på estetisk linje med å skrive Wikipediaartikler. Arbeidet med Wikipedia blir sett på som en del av skolens demokratioppdrag. Elevene får verktøy som gjør at de kan gå ut og være aktive medborgere. De gjør også noe veldig konkret for samfunnet som er en del av skolens oppdrag rundt entrepenørskap. Elevene får ikke bare kommentarer fra lærer, men fra andre personer som bidrar på Wikipedia. Slike tilbakemeldinger skaper studieengasjement og bedre elevresultater.

Snart på tide at lærere i Norge begynner å gjøre det samme?


torsdag 18. oktober 2012

Vil du være med å utvikle en wikilærebok om IKT og læring?

Da studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold ble gjennomført i vår lagde vi en ressursside om aktuelle temaer til muntlig eksamen. Temaene refererer både til wikiartikler og mulige spørsmål man bør ha tenkt gjennom til eksamen. Dessverre er ikke alle wikiartiklene like gode. Per i dag er det studenter og lærerutdannere (mest meg) ved studiet som har skrevet teksten.

Nå håper vi andre lærerutdannere eller interesserte vil være med å skrive videre på wikiartiklene. Kanskje også noen kunne skrive helt nye artikler? Det hadde vært spennende å få til et bredere samarbeid innenfor dette området. Jeg tror det er helt nødvendig hvis man skal klare å lage en god digital lærebok. I dag er det umulig for en enkeltperson å holde seg oppdatert på alle områder.

Hvis du ønsker å bidra så er det bare å gå i gang å skrive. Du trenger ikke be om tillatelse, men skriv gjerne en kommentar til dette blogginnlegget om at du er interessert i å være med. Så kan vi holde kontakt.