torsdag 5. januar 2012

Når klarer vi å utvikle gode wikibøker i Norge?

For tiden jobber jeg en god del med å utvikle en wikibasert tekstressurs innenfor fagområdet pedagogisk veiledning. Tekstressursen er ment å skulle basere seg på ganske omfattende gjenbruk av fagstoff fra Wikipedia. Dette er spennende arbeid, men det er en stor utfordring å få med flere i prosjektet. Dessverre må jeg konstatere at lite er skrevet om fagområdet pedagogikk på Wikipedia. Dette er paradoksalt med tanke på alle de pedagogikkforskere i høyere utdanning som snakker i store ord om sosiokulturell teori og kollektiv kunnskapsutvikling. I realiteten er de aller fleste pedagogikkstudier i høyere utdanning sørgelig tradisjonelle med forelesning, fastlagte pensumlister og skoleeksamen med papir og blyant.

Det var derfor veldig hyggelig å oppdage at Universitetet i Toronto kjører prosjekt der studenter nå utvikler artikler innenfor samfunnsvitenskapelige områder i engelsk Wikipedia. Se for eksempel på forskjellen på artikkelen om etnografi på norsk og engelsk wikipedia. På artikkelens diskusjonsside på engelsk wikipedia står det litt om studentprosjektet.

Jeg tror dessverre at det kommer til å ta lang tid før vi klarer å få til noe lignende i Norge i større skala. Pedagogikken i høyere utdanning ser ut til å være fastgrodd i systemer som opprettholder tradisjonell undervisningspraksis. Samtidig er det gledelig at jeg har fått støtte fra Norgesuniversitetet til dette prosjektet og jeg håper selvfølgelig at flere blir med å utvikle pedagogikkfeltet på Wikipedia.

2 kommentarer:

Morten Frellumstad sa...

Jeg tror oversettelse er et nøkkelbegrep i denne sammenheng. Google translate gjør en grei jobb med å oversette den engelske siden til norsk. Såpass god at det kan være en lavere terskel å få folk til å redigere en automatisk oversettelse enn en mer tradisjonell oversettelse eller å starte fra bunnen av.Dette burde være funksjonalitet som er integrert i wikien og med mulighet til å oppdatere sider automatisk på tvers av språk. Google translate har funksjonalitet for å foreslå en bedre oversettelse, men det er en del å utsette på den funksjonaliteten.http://translate.google.com/translate?hl=no&sl=en&tl=no&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEthnography

Rolf K. Baltzersen sa...

Interessant poeng, MF.