tirsdag 20. oktober 2009

Å drive IKT-basert skoleutviklingsarbeid i mininettverk.

Nettopp ferdig med en rapport om prosjektet Lærende nettverk i Østfold som jeg hadde ansvaret for i fem år. I dette prosjektet jobbet en rekke skoler jobbet med IKT-basert skoleutviklingsarbeid. Prosjektleder arrangerte regelmessige samlinger der deltakerne kunne treffe hverandre for å dele erfaringer.

Gjennom dette prosjektet har lærere fått en større forståelse for verdien av å jobbe i nettverk på tvers av skoler og kommuner. I prosjektet etablerte vi flere nye delingsarenaer som mininettverk (samarbeid mellom prosjektdeltakere fra et lite antall skoler) og regionale konferanser der det er lærerne selv som holder innlegg for hverandre. Rapporten kan lastes ned her.

Ingen kommentarer: