lørdag 4. april 2009

Foredrag om "Det wikipedianske klasserommet"

På en konferanse om IKT i høyere utdanning (240309) holdt jeg et innlegg om det jeg kaller det wikipedianske klasserommet. Her drøftet jeg blant annet kjennetegn ved digitale læringsomgivelser som er preget av radikal åpenhet og gjenbruk av studentarbeider. Utgangspunktet er forskningsarbeid der jeg har studert hvordan wikipedianere jobber i nettfellesskapet Wikipedia. Dette unike læringsfellesskapet har inspirert meg til å prøve å la mine egne lærerstudenter jobbe aktivt med bruk av wiki.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, det var en interessant presentasjon.

Marte Ree Nolet sa...

Hei du. Dette syns jeg var spennende. Utfordrende ifht demokrati og for meg som er opptatt av dannelse er det et paramenter vi ikke kan komme utenom. Samtidig er jeg redd for Wiki.. feig eller reflektert er jeg ikke sikker på ennå.