mandag 2. februar 2009

Hva skjer med læringsplattformene?

Selv om jeg primært bruker åpne web 2.0 verktøy i min egen undervisning følger jeg litt med på hva som skjer med utviklingen av læringsplattformer. Nå for dagen skjer det interessante endringer internasjonalt

1. Hva skjer med Fronter nå som den er kjøpt opp av britisk eiere? Vil norsk utdanning få mindre muligheter til å påvirke utviklingen av plattformen? Dette diskuteres i et blogginnlegg jeg kom over.

2. Bruken av læringsplattformer i høyere utdanning i Storbritania er i endring. En undersøkelse fra 2008 viser at Blackboard er i ferd med å få monopol blant de kommersielle aktørene. Vi ser en konsolidering i markedet der mange små aktører faller fra eller blir kjøpt opp. Er vi vitne til det samme i Norge? Et mulig eksempel på konsolidering her hjemme er at Askim kommune nå avvikler bruken av PedIT som læringsplattform. En viktig grunn til at de nå går over til Fronter ser ut til å være at den dominerer i Østfoldskolen.

3. En annen interessant tendens er at bruken av gratisplattformen Moodle (åpen kildekode) er økende i Storbritania. På institusjonsnivå (offisielle plattformen) dominerer fortsatt Blackboard (Blackboard har 47% selv, mens den oppkjøpte partneren WebCT har 23%) med en andel på 70%, mens Moodle kun har 11%. Det er imidlertid så mange som 55% av institusjonene som allikevel oppgir at de bruker (kjører kurs med) Moodle. I praksis betyr dette at mange læresteder drifter to læringsplattformer. Konklusjonen er at Moodle i stor grad blir brukt som et tillegg til Blackboard (slik som ved Høgskolen i Østfold). Undersøkelsen sier imidlertid ingenting om fordelingen av Blackboardkurs og Moodlekurs innenfor samme institusjon. Det er allikevel liten tvil om at Moodle har fått en plass i systemet og det skal bli interessant å se om de på sikt kan ta over posisjonen til Blackboard.

En evaluering av tre læringsplattformer jeg gjorde for noen år siden viste at Moodle er et mer langt mer fleksibelt læringsmiljø enn Blackboard ut fra pedagogiske kvalitetskriterier. Du kan lese rapporten her

Ingen kommentarer: