fredag 28. oktober 2011

Svenske rikdagspolitikere diskuterer Wikipedia som åpen læringsressurs

Nå mandag 31.okt (1400-1530) skal svenskene arrangere paneldebatt med følgende spørsmål:

- Hur används öppna digitala resurser i praktiken, i undervisningen?
- Vilken roll spelar elevernas möjligheter till medskapande?
- Är Wikipedia en möjlig form för att skapa lärresurser?
- Är den kunskapsbyggande aktiviteten mer central än att ha tillgång till lärresurser?

Jeg tror jeg kommer til å følge med på denne diskusjonen her. For tiden jobber jeg selv ganske mye med å forbedre en wikibok om pedagogisk veiledning.