mandag 13. juni 2011

Wikilærebøkene lever videre!


Årets studenter på studiet IKT for lærere har også i år jobbet videre med wikilærebøkene. Den boken som har kommet lengst i utviklingen er wikilæreboken i naturfag. Studentene har i år jobbet ganske mye med å finne videoressurser som kan være relevante å bruke for de ulike målene i læreplanen. Her finner du en oversikt over de andre lærebøkene som studentene jobber med. Vi håper flere vil være med å utvikle bøkene.

(Bildet er hentet herfra)