fredag 21. januar 2011

Å skrive referat med bruk av blogg

"Odd Eriksen peker nærmest paradoksalt på at den pedagogikken som ble utformet tidlig dette århundre og som var ment på datidens barn og unge, viser seg å være den pedagogikken som skolen i dag velger å tilnærme seg" Les mer om temaet i dette studentblogginnlegget

På pedagogikkstudiet ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold har studentene hatt som obligatorisk arbeidskrav at de må skrive referat av forelesning som blogginnlegg. Læreren (Hans Petter Wille) holder oversikt over alle bloggene på en Pageflakesside. Opplegget bygger på en ”skrive for å lære” tenkning. Egen skriftlig bearbeiding av det som blir sagt styrker dybdelæringen. Studentene skal skrive referatet rett etter undervisningen eller underveis. De må derfor lytte nøye etter på forelesningen.

Referatene gir også læreren gode muligheter for å få innsyn i om studentene har forstått vesentlig hovedpoeng i undervisningen. Digital teknologi forenkler administrasjon av slike prosesser. I tillegg blir referatene tilgjengelig for alle studentene slik at de kan lese og kommentere på hverandres bidrag. Studentene skriver for nettoffentligheten.

I går holdt Hans Petter Wille et foredrag om pedagogisk bruk av IKT på studiet i IKT for lærere. I den forbindelse forsøkte jeg å bruke blogginnlegg på en annen måte. Jeg forsøkte å finne relevante lenker på nettet som kunne supplere de temaer som Wille og studentene snakket om. Det fungerte ganske bra, men av og til falt jeg ut av forelesningen. Multitasking er vanskelig og jeg lurer også på om studentene ville opplevd det på samme måte.

Hadde vi tatt lydopptak av forelesningen kunne jeg imidlertid gått tilbake og hørt på foredrag i etterkant. Fremover vil vi forsøke å legge ut flere forelesninger fra studiet åpent. Dette blir enklere siden Høgskolen i Østfold tilbyr gratis bruk av Camtasia Relay

Bildenettadresse

Ingen kommentarer: