fredag 11. september 2009

Å legge videoeksempler av undervisning ut på nettet.

I Arizona i USA har de lagt ut mange videoeksempler på god bruk av IKT i undervisning helt åpent på nettet. Dette nettstedet tror jeg kan være interessant å studere både for lærerutdannere og lærere i norsk skole

søndag 6. september 2009

Studiefri hvert syvende år

Venstre vil gi lærerne studiefri hvert syvende år. Et veldig spennende forslag som jeg tror vil gjøre læreryrket langt mer attraktivt og styrke profesjonen i sin helhet. Håper flere partier er villige til å støtte forslaget

onsdag 2. september 2009

Den Forskende skole

I dette debattinnlegget på Utdanning sine hjemmesider diskuterer jeg hva verdens beste skole vil kreve. Jeg er helt overbevist om at svaret ligger i å utvikle Den Forskende skole: En skole der lærere får ressurser til å drive med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) på samme måte som lærere på høgskole- og universitetsnivå.