tirsdag 20. september 2011

Sitatrett på videomateriale

Jeg grubler mye om dagen på om jeg skal tørre å bruke sitatretten på copyrightbeskyttet materiale. En ting er å bruke det innenfor virksomhetsinternt område (læringsplattform). Det har Norwaco nå åpnet opp for hvis man institusjonen inngår avtale med dem. Men hva med å klippe i videomateriale og publisere dette åpent på nettet i en ny sammenheng? Jeg har opprettet en wikiside om tematikken og håper andre kan supplere og udype tematikken.

Ingen kommentarer: