torsdag 13. januar 2011

Å være nyutdannet lærer er ikke så lett!

Realityserien lærerne som gikk i 2009 var interessant på flere måter. I serien fulgte vi blant annet en nyutdannet lærer og vi fikk innblikk i mange av de utfordringene man kan møte med sin første klasse. Jeg synes deler av det denne læreren gjorde var så interessant at jeg har valgt å bruke det i undervisningsopplegg om veiledning og kommunikasjon med lærerstudenter.

Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

  • Dette er reality TV! Underholdning er målet?
  • Samtalen er kraftig redigert og klippet.
  • Klippene gir ikke nødvendigvis et representativt inntrykk av hvordan lærerne er.

Som regel lar jeg studentene se korte utdrag fra to episoder av serien.

Opplegget pleier å være å lagt opp slik:

1. Videopresentasjon av utvalgte deler av episode 1. Først viser jeg opptakten som til problemet
som blir vist i innledningen fra 00:00-01:50. Deretter viser jeg sekvensen som varer fra 1850-23:20. Samtalen blir ikke bare vurdert som en foreldresamtale, men også som en vanskelig samtale.

2. Jeg lar studentene gå sammen i grupper og få tilgang til transkripsjonene på nettet. De får beskjed om å diskutere hva de synes om kommunikasjonen? Har dere tanker om hva som kunne vært bedre?

3. Deretter går jeg gjennom hvordan jeg vurderer samtalen på basis av ulike teoretiske perspektiver.

4. Utdrag fra episode 2 blir vist for å fokusere på hvordan veiledningen foregår. Husk at episode heller ikke angår direkte den tidligere foreldresamtalen i episode 1, men handler om en ny situasjon.

Selv om kanskje ikke alt fungerer perfekt står det stor respekt av en nyutdannet lærer som i en sårbar posisjon har eksponert seg på den måten. Det samme gjelder også de andre som medvirker i serien.

Da jeg spilte av filmene fikk jeg de bare til å virke i Internett explorer. Kanskje fordi jeg brukte
en gammel versjon av Mozilla Firefox.

Ingen kommentarer: