søndag 30. august 2009

Autentisk kommunikasjon på tvers av landegrenser

Høsten 2008 søkte ansatte ved Høgskolen i Østfold om støtte fra Norgesuniversitetet til et prosjekt knyttet til utvikling av digital samarbeidskompetanse i lærerutdanningen. Dessverre fikk vi ikke støtte, men kanskje kan prosjektbeskrivelsen inspirere andre til å søke på lignende prosjekt senere:

Prosjektbeskrivelse: Autentisk kommunikasjon på tvers av landegrenser

NB! Denne prosjektbeskrivelsen er en preprint og er ikke tilpasset de endelige krav som vi måtte forholde oss til da vi søkte Norgesuniversitet om støtte.

Ingen kommentarer: