torsdag 25. juni 2009

Å definere digital kompetanseModell laget av Rolf K. Baltzersen

I den videre satsning på IKT tror jeg det blir viktig å utvikle en god og funksjonell definisjon av begrepet digital kompetanse. I boken "LA STÅ! Læring på veien mot den profesjonelle lærer" skriver jeg et kapittel om dette temaet (Kommer 8.juli).

I denne wikipediaartikkelen står det litt om begrepet. Den er hovedsaklig skrevet av lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Ingen kommentarer: