torsdag 18. desember 2008

Hva er teknologideterminisme?


Informasjon om bilde: "Ludditt"Jeg er nettopp ferdig med en artikkel om teknologideterminisme som dere finner publisert her.

I artikkelen forsøker jeg å utvikle en bred definisjon av teknologideterminisme som begrep. Jeg tar utgangspunkt i ideer som kjente historiske representanter for teknologideterminismen har hatt. Hensikten er å øke leserens forståelse av hva som egentlig kjennetegner teknologideterminisme. Min erfaring er at begrepet blir brukt en del av folk innenfor IKT-feltet uten at de egentlig vet så mye om den tenkningen som ligger bak utviklingen av begrepet. Selv om jeg ikke har tatt med noen eksempler fra skolen i artikkelen, mener jeg alle som jobber med IKT i skolen vil kunne ha utbytte av å lese artikkelen.

Til de som leser artikkelen: Jeg sette pris på enhver form for kommentar om hva dere synes!

1 kommentar:

Aud Gjersdal sa...

Fin artikkel! Tusen takk! Kanskje det neste blir en artikkel om alternativene til teknologideterminisme? f.eks scot osv?