tirsdag 29. mars 2011

Skoleutvikling og digitale medier.

Sammen med Erik Eliassen fra Høgskolen i Vestfold har jeg skrevet et kapittel i en bok om Skoleutvikling og digitale medier. Bidraget vårt heter "Læring i skolenettverk. Mininettverk som utviklingsstrategi". I kapittelet drøfter vi hvordan lærere kan dele erfaringer med hverandre på tvers av skoler. Dette er en arbeidsform som er altfor lite utnyttet i norsk skole.