mandag 7. februar 2011

Studentrefleksjoner som grunnlag for kollektiv kunnskapsutvikling

Jeg pleier å undervise litt om temaer knyttet til veiledning (mest aktiv lytting og verbal metakommunikasjon) i lærerutdanningen. Som regel starter jeg undervisningen med å la studentene jobbe med et case fra reality serien Lærerne. Når vi oppsummerer refleksjonsarbeid i plenum pleier jeg å skrive ned det studentene sier på PCen min. Jeg fungerer altså som en slags referent. I seg selv synes jeg rollen er interessant fordi jeg mener den tar studentenes refleksjoner på alvor. Den andre store fordelen er det mangfold av gode ideer som studentgruppene genererer. På denne wikisiden har jeg lagt ut studentenes refleksjoner de siste årene jeg har hatt dette opplegget.