torsdag 28. oktober 2010

Wikier og "radical transparency"

En artikkel om den pedagogiske betydningen av wikier er nettopp blitt publisert her. Jeg har brukt blogginnlegg fra lærerstudenter som datamateriale. I artikkelen argumenterer jeg for at studentdeltakelse og bidrag i åpne wikifellesskap som Wikibøker og Wikipedia, kan være med å endre våre tradisjonelle oppfatninger av klasserommet og læreboken.