mandag 18. januar 2010

Kan man drive god nettbasert undervisning uten å betale for applikasjonene?

Denne våren på studiet IKT for lærere har jeg bestemt meg for å gjennomføre mer nettbasert undervisning. Problemet er at "fullstendige pakker" med nettbaserte undervisningsløsninger som for eksempel Elluminate koster en formue. Etter å ha fått noen tips fra Olav Skundberg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, har jeg tenkt å teste ut en kombinasjon av følgende gratis verktøy:

- For å dele desktop: Vil bruke Dimdim: Her kan man ha med inntil 20 personer i gratisvarianten. Hvis studentene skal få vise sin desktop må du la dem få ”bli presenter”. Dette er en høyreklikkfunksjon i Dimdim. Vær oppmerksom på at hvis studentene skal bli en presenter må de dessuten installere en plugin første gang de gjør dette i Dim dim.

- Lydoverførte samtaler: Bruker Skype for lydoverførte samtaler. Lyd var dårlig i DimDim. Kan gå inn på "grupper" i Skype for å opprette en gruppesamtale der mange kan
snakke sammen samtidig.

- Opptak av skjermaktivitet + lyd: Kan bruke Camtasia (Camstudio er gratis) eller annen screencastprogramvare. Ikke noe funksjon for screenrecording eller audiorecording i DimDim.

- Synkron samskriving: Samskriving ved å bruke tekst i Google docs

- Enveis telekringkasting: Ustream. Telekringkasting live. Dette er enveis monolog. Passer fint hvis læreren for eksempel vil forelese. http://assess2010.wikispaces.com/video

Jeg har fått tips om at jeg kan kjøre en enveis kringkasting live først og så kan man ta en Skypediskusjon med studentene etterpå. Webkonferanse med videokamera kan være greit å bruke før man går i gang med den formelle undervisningen. Dette gjør at man kan ha det litt sosialt først før man slår av kamera for å få best mulig lyd.

Forhåpentligvis dekker disse tjenestene alle mine behov. Klarer man å holde oppe flere applikasjoner samtidig trenger kanskje ikke slik undervisning bli så dyr allikevel.