torsdag 15. februar 2018

Ny publisering av rapporten "Veiledning på masteroppgaven"


Etter endelig å ha bli ferdig med det meget omfattende doktorgradsarbeidet mitt, så går jeg nå gjennom en del gammelt arbeid som jeg har gjort. For eksempel oppdaget jeg at en rapport om oppgavefaglig veiledning, som jeg ga ut i år 2000, er blitt fjernet fra Universitetet i Oslo sine nettsider. Jeg bestemte meg derfor for å publisere en oppdatert versjon med ny tittel «Veiledning på masteroppgaven» da jeg mener innholdet fortsatt er aktuelt

Rapporten er skrevet som et idéhefte og bygger på intervju med veiledere ved Universitetet i Oslo. Disse ble plukket ut fordi de ble ansett for å være ekstra dyktige. I intervjuformat fortalte disse veilederne om hvordan man kan drive god oppgavefaglig veiledning på masternivå. Eksemplene var hentet fra en rekke ulike fagmiljøer. De inkluderte ikke bare tradisjonell individuell veiledning, men også gruppe- og prosjektveiledning. Den pedagogiske grunntanken var at å synliggjøre «den beste praksis» gir inspirasjon og læring for andre.