lørdag 29. september 2012

Hvordan lage gode nettsider med videoressurser

Det finnes nå utrolig mye videoressurser på nettet. Dette er kjempebra, men den nye pedagogiske utfordringen ligger nå i å koordinere og håndtere kvaliteten på ressursene. Den vanlige strategien er å "bombe" folk med haugevis av ressurser. Dette kan enten være i form av lange lister på nettsider eller at man lar søkemotorer gi deg altfor mange treff. På studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold har vi heller forsøkt å velge ut det vi mener er de beste videoressursene på nettet. Utvalgsarbeidet er så tidkrevende arbeid at man er nødt til å jobbe kollektivt for at det skal være meningsfylt. I tillegg må slike ressurser gjerne oppdateres. En wikiside er derfor sannsynligvis den beste løsningen. Her finner du et eksempel på en side med videoressurser om menneskets sanser som studentene har laget. Legg merke til at de lengre videoene har spesfikke innholdsbeskrivelser. Her er innhold oppgitt i forhold til spesifikke tidsperioder. Dette er veldig viktig informasjon for en lærer som vil vise film på en tidseffektiv måte.

fredag 28. september 2012

Nye digitale fortellinger er lagt ut i wikiboken


I vår lagde studenter ved IKT for lærere digitale fortellinger som ble publisert på YouTube. Noen av disse fortellingene er nå også omtalt i wikiboken om digitale fortellinger. Det gjelder en fortelling om stoffer i naturfag, en om realismen, en om vikingtiden og en om eventyret Bukkene Bruse.


Bildets nettadresse
onsdag 26. september 2012

Videoressurser om menneskekroppen

Studenter ved studiet IKT for lærere lagde våren 2012 en wikiside med videoressurser om menneskekroppen. Videoene kan bli brukt på ulike trinn i grunnskolen i undervisningen. Vi håper andre lærere eller studenter bruker og videreutvikler siden.Nettadresse til bilde

fredag 21. september 2012

Sommerisen på Arktis forsvinner i løpet av få år?På grunn av global oppvarming mener forskerne nå at sommerisen på Arktis vil forsvinne i løpet av få år. Permafrosten er den store risiko-faktoren i arktisk oppvarming. Under permafrosten – på land og på havbunnen utenfor den grunne Sibir-kysten- ligger anslagvis 1400 gigatonn metan og tilsvarende mengder karbon. Skulle bare noen prosentandeler slippe ut i atmosfæren, vil det kunne få dramatiske konsekvenser for klimaet. Det er derfor grunn til å bli uroet over artikkelen publisert i forskningstidsskriftet Nature i august , som viser at utslippene av klimagasser fra den sibirske «karbonlommen» Yedoma er hele ti ganger større enn tidligere antatt. 


Spørsmålet som opptar forskerne, er om vi har å gjøre med en sakte og stabil nedsmelting, eller om den allerede har passert det såkalte «vippepunktet» kjennetegnet av akselerert og selvforsterkende nedsmelting – en situasjon FNs klimapanel antok først ville inntreffe i slutten av dette århundret. Politikerne synes å ha slått seg fra seg tanken om en internasjonal aksjon for å berge Polisen. Istedet er landene opptatt av å posisjonere seg i forhold til utvinning av naturressursene i nordområdene og etablering av nye transportveier for sjøfart. I så måte er Norge og Olje-Ola intet unntak. (Kilde.)
mandag 17. september 2012

Gratis bok om praksisveiledning i skolenNå er jeg ferdig med boken «Praksisveilederen i skolen (versjon 1.0 – september 2012)». Boken dekker sentrale områder som en praksisveileder eller praksislærer bør vite noe om for å kunne drive god veiledning i lærerutdanningen. Flere versjoner av boken er gratis:

Gratis digital bokversjon. Her kan du utnytte deg av alle hyperlenkene i teksten. Det er også her du kan skrive videre eller revidere artikler i boken. Du kan for eksempel sette sammen de kapitlene i boken du er mest interessert i til din egen PDF-fil (Gjennom "opprett en bok"-funksjonen på Wikibøker).

Gratis PDF-versjon av boken er lagt ut på Wikimedia Commons (ikke så glamorøs layout, men teksten er den samme).

En «ordentlig bok i papir» koster 12 dollar (pluss frakt) og kan kjøpes via PediaPress. Du betaler kun for trykkekostnadene til trykkeriet. Forfatteren får ingenting.

Vær oppmerksom på at boken ikke er publisert gjennom et tradisjonelt forlag. Det vil derfor sannsynligvis være noen flere skrivefeil enn vanlig. Layouten er heller ikke nødvendigvis optimal alle steder i boken.

Du står også fritt til å gjøre hva du vil med teksten, men du må da huske på å publisere den nye versjonen av teksten åpent og fritt tilgjenglig for andre.

God lesning og gjenbruk av boken!