fredag 23. mars 2012

Årets nyhet: Gratis bok om "Digitale fortellinger i skolen!"

Nå er jeg endelig ferdig med fagboken Digitale fortellinger i skolen (Versjon 2012). Jeg har faktisk holdt på med denne teksten i over to år. Boken er spekket med praktiske tips og eksempler på hvordan man kan bruke digitale fortellinger i undervisningen på ulike måter. Og det beste av alt er at du kan laste ned en gratis PDF-av boken!Jeg anbefaler alle å kikke på nettversjonen av boken. Boken er egentlig primært en digital lærebok. Nettversjonen lenker direkte til mange digitale fortellinger som du selv kan se på YouTube. Det er også ganske mange fine bilder i boken sammenliknet med andre fagbøker. Disse er hentet fra nettstedet Wikimedia Commons.

En historisk nyhet er at nettboken er publisert som en wikibok på nettstedet Wikibøker. Ut fra min kjennskap har dette ikke skjedd før i Norge (finnes også bare noen få eksempler fra utlandet). Wikibokformatet gjør det mulig for hvem som helst å videreutvikle og tilpasse teksten etter eget behov. Nedenfor følger en oversikt over nettsteder der boken nå er publisert:

Den digitale lærebokversjonen. Her kan du utnytte deg av alle hyperlenkene i teksten. Det er også her du kan skrive videre eller gjøre dine egne tilpasninger av boken. Du kan for eksempel sette sammen de kapitlene i boken du er mest interessert til din egen PDF-fil (Gjennom "opprett en bok"-funksjonen på Wikibøker).
Gratis PDF-versjon av boken er lagt ut på Wikimedia Commons (ikke så glamorøs layout, men teksten er den samme).
Gratis PDF-versjon av boken som er lagt ut på nettstedet Issuu  (ikke så glamorøs layout, men teksten er den samme).
En "ordentlig" bok i papir koster 12 dollar og kan kjøpes via PediaPress. Du betaler kun for trykkekostnadene til trykkeriet. Forfatteren får ingenting. En bok med fargebilder og hardcover koster 30 dollar.

Vær oppmerksom på at boken ikke er publisert gjennom et tradisjonelt forlag. Det vil derfor sannsynligvis være noen flere skrivefeil enn vanlig. Layouten er heller ikke nødvendigvis optimal alle steder i boken. Jeg synes allikevel at papirversjonen ble veldig fin.

God lesning og gjenbruk av boken!