torsdag 13. desember 2012

Wikiboken som e-bok


E-bøker blir stadig mer populært fordi så mange har nettbrett. Det interessante med å lage wikibøker er at man automatisk kan konvertere disse til et e-bok format (EPUB). Hvis man skal lese teksten på nettbrett (f.eks. Ipad) er dette et bedre alternativ enn PDF.

Du kan også sette sammen din egen e-bok veldig enkelt. Hvordan gjør man så dette? I venstre kolonne på en wikibokside vil du se at det står "Skriv ut/eksporter. Under denne tittelen finner du funksjonen «Opprett en bok». Etter å ha satt sammen de artiklene du selv vil ha til e-boken din så må du gå på "Last ned". Her må du velge e-bok (EPUB) i stedet for e-bok (PDF). Gjør du dette blir wikifilen automatisk konvertert til et EPUB-format der alle hyperlenkene er aktive. Man kan også gå inn og redigere på tekst. Med dette formatet blir teksten en langt bedre hypertekst enn med PDF. Jeg har konvertert boken «Praksisveilederen i skolen» til dette formatet og lagt den ut her som et eksempel. Du kan for eksempel lage din egen e-bok om digitale fortellinger ved bruk av diverse artikler på wikibøker som er blitt laget i den senere tid. Se her i forhold til oversikt over artikler om digitale fortellinger og artikler om praksisveiledning

torsdag 25. oktober 2012

Svenske elever bidrar på WikipediaI Katedralskolan i Skara i Sverige bidrar alle elever på estetisk linje med å skrive Wikipediaartikler. Arbeidet med Wikipedia blir sett på som en del av skolens demokratioppdrag. Elevene får verktøy som gjør at de kan gå ut og være aktive medborgere. De gjør også noe veldig konkret for samfunnet som er en del av skolens oppdrag rundt entrepenørskap. Elevene får ikke bare kommentarer fra lærer, men fra andre personer som bidrar på Wikipedia. Slike tilbakemeldinger skaper studieengasjement og bedre elevresultater.

Snart på tide at lærere i Norge begynner å gjøre det samme?


torsdag 18. oktober 2012

Vil du være med å utvikle en wikilærebok om IKT og læring?

Da studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold ble gjennomført i vår lagde vi en ressursside om aktuelle temaer til muntlig eksamen. Temaene refererer både til wikiartikler og mulige spørsmål man bør ha tenkt gjennom til eksamen. Dessverre er ikke alle wikiartiklene like gode. Per i dag er det studenter og lærerutdannere (mest meg) ved studiet som har skrevet teksten.

Nå håper vi andre lærerutdannere eller interesserte vil være med å skrive videre på wikiartiklene. Kanskje også noen kunne skrive helt nye artikler? Det hadde vært spennende å få til et bredere samarbeid innenfor dette området. Jeg tror det er helt nødvendig hvis man skal klare å lage en god digital lærebok. I dag er det umulig for en enkeltperson å holde seg oppdatert på alle områder.

Hvis du ønsker å bidra så er det bare å gå i gang å skrive. Du trenger ikke be om tillatelse, men skriv gjerne en kommentar til dette blogginnlegget om at du er interessert i å være med. Så kan vi holde kontakt.


lørdag 29. september 2012

Hvordan lage gode nettsider med videoressurser

Det finnes nå utrolig mye videoressurser på nettet. Dette er kjempebra, men den nye pedagogiske utfordringen ligger nå i å koordinere og håndtere kvaliteten på ressursene. Den vanlige strategien er å "bombe" folk med haugevis av ressurser. Dette kan enten være i form av lange lister på nettsider eller at man lar søkemotorer gi deg altfor mange treff. På studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold har vi heller forsøkt å velge ut det vi mener er de beste videoressursene på nettet. Utvalgsarbeidet er så tidkrevende arbeid at man er nødt til å jobbe kollektivt for at det skal være meningsfylt. I tillegg må slike ressurser gjerne oppdateres. En wikiside er derfor sannsynligvis den beste løsningen. Her finner du et eksempel på en side med videoressurser om menneskets sanser som studentene har laget. Legg merke til at de lengre videoene har spesfikke innholdsbeskrivelser. Her er innhold oppgitt i forhold til spesifikke tidsperioder. Dette er veldig viktig informasjon for en lærer som vil vise film på en tidseffektiv måte.

fredag 28. september 2012

Nye digitale fortellinger er lagt ut i wikiboken


I vår lagde studenter ved IKT for lærere digitale fortellinger som ble publisert på YouTube. Noen av disse fortellingene er nå også omtalt i wikiboken om digitale fortellinger. Det gjelder en fortelling om stoffer i naturfag, en om realismen, en om vikingtiden og en om eventyret Bukkene Bruse.


Bildets nettadresse
onsdag 26. september 2012

Videoressurser om menneskekroppen

Studenter ved studiet IKT for lærere lagde våren 2012 en wikiside med videoressurser om menneskekroppen. Videoene kan bli brukt på ulike trinn i grunnskolen i undervisningen. Vi håper andre lærere eller studenter bruker og videreutvikler siden.Nettadresse til bilde

fredag 21. september 2012

Sommerisen på Arktis forsvinner i løpet av få år?På grunn av global oppvarming mener forskerne nå at sommerisen på Arktis vil forsvinne i løpet av få år. Permafrosten er den store risiko-faktoren i arktisk oppvarming. Under permafrosten – på land og på havbunnen utenfor den grunne Sibir-kysten- ligger anslagvis 1400 gigatonn metan og tilsvarende mengder karbon. Skulle bare noen prosentandeler slippe ut i atmosfæren, vil det kunne få dramatiske konsekvenser for klimaet. Det er derfor grunn til å bli uroet over artikkelen publisert i forskningstidsskriftet Nature i august , som viser at utslippene av klimagasser fra den sibirske «karbonlommen» Yedoma er hele ti ganger større enn tidligere antatt. 


Spørsmålet som opptar forskerne, er om vi har å gjøre med en sakte og stabil nedsmelting, eller om den allerede har passert det såkalte «vippepunktet» kjennetegnet av akselerert og selvforsterkende nedsmelting – en situasjon FNs klimapanel antok først ville inntreffe i slutten av dette århundret. Politikerne synes å ha slått seg fra seg tanken om en internasjonal aksjon for å berge Polisen. Istedet er landene opptatt av å posisjonere seg i forhold til utvinning av naturressursene i nordområdene og etablering av nye transportveier for sjøfart. I så måte er Norge og Olje-Ola intet unntak. (Kilde.)
mandag 17. september 2012

Gratis bok om praksisveiledning i skolenNå er jeg ferdig med boken «Praksisveilederen i skolen (versjon 1.0 – september 2012)». Boken dekker sentrale områder som en praksisveileder eller praksislærer bør vite noe om for å kunne drive god veiledning i lærerutdanningen. Flere versjoner av boken er gratis:

Gratis digital bokversjon. Her kan du utnytte deg av alle hyperlenkene i teksten. Det er også her du kan skrive videre eller revidere artikler i boken. Du kan for eksempel sette sammen de kapitlene i boken du er mest interessert i til din egen PDF-fil (Gjennom "opprett en bok"-funksjonen på Wikibøker).

Gratis PDF-versjon av boken er lagt ut på Wikimedia Commons (ikke så glamorøs layout, men teksten er den samme).

En «ordentlig bok i papir» koster 12 dollar (pluss frakt) og kan kjøpes via PediaPress. Du betaler kun for trykkekostnadene til trykkeriet. Forfatteren får ingenting.

Vær oppmerksom på at boken ikke er publisert gjennom et tradisjonelt forlag. Det vil derfor sannsynligvis være noen flere skrivefeil enn vanlig. Layouten er heller ikke nødvendigvis optimal alle steder i boken.

Du står også fritt til å gjøre hva du vil med teksten, men du må da huske på å publisere den nye versjonen av teksten åpent og fritt tilgjenglig for andre.

God lesning og gjenbruk av boken!

fredag 23. mars 2012

Årets nyhet: Gratis bok om "Digitale fortellinger i skolen!"

Nå er jeg endelig ferdig med fagboken Digitale fortellinger i skolen (Versjon 2012). Jeg har faktisk holdt på med denne teksten i over to år. Boken er spekket med praktiske tips og eksempler på hvordan man kan bruke digitale fortellinger i undervisningen på ulike måter. Og det beste av alt er at du kan laste ned en gratis PDF-av boken!Jeg anbefaler alle å kikke på nettversjonen av boken. Boken er egentlig primært en digital lærebok. Nettversjonen lenker direkte til mange digitale fortellinger som du selv kan se på YouTube. Det er også ganske mange fine bilder i boken sammenliknet med andre fagbøker. Disse er hentet fra nettstedet Wikimedia Commons.

En historisk nyhet er at nettboken er publisert som en wikibok på nettstedet Wikibøker. Ut fra min kjennskap har dette ikke skjedd før i Norge (finnes også bare noen få eksempler fra utlandet). Wikibokformatet gjør det mulig for hvem som helst å videreutvikle og tilpasse teksten etter eget behov. Nedenfor følger en oversikt over nettsteder der boken nå er publisert:

Den digitale lærebokversjonen. Her kan du utnytte deg av alle hyperlenkene i teksten. Det er også her du kan skrive videre eller gjøre dine egne tilpasninger av boken. Du kan for eksempel sette sammen de kapitlene i boken du er mest interessert til din egen PDF-fil (Gjennom "opprett en bok"-funksjonen på Wikibøker).
Gratis PDF-versjon av boken er lagt ut på Wikimedia Commons (ikke så glamorøs layout, men teksten er den samme).
Gratis PDF-versjon av boken som er lagt ut på nettstedet Issuu  (ikke så glamorøs layout, men teksten er den samme).
En "ordentlig" bok i papir koster 12 dollar og kan kjøpes via PediaPress. Du betaler kun for trykkekostnadene til trykkeriet. Forfatteren får ingenting. En bok med fargebilder og hardcover koster 30 dollar.

Vær oppmerksom på at boken ikke er publisert gjennom et tradisjonelt forlag. Det vil derfor sannsynligvis være noen flere skrivefeil enn vanlig. Layouten er heller ikke nødvendigvis optimal alle steder i boken. Jeg synes allikevel at papirversjonen ble veldig fin.

God lesning og gjenbruk av boken!

torsdag 5. januar 2012

Når klarer vi å utvikle gode wikibøker i Norge?

For tiden jobber jeg en god del med å utvikle en wikibasert tekstressurs innenfor fagområdet pedagogisk veiledning. Tekstressursen er ment å skulle basere seg på ganske omfattende gjenbruk av fagstoff fra Wikipedia. Dette er spennende arbeid, men det er en stor utfordring å få med flere i prosjektet. Dessverre må jeg konstatere at lite er skrevet om fagområdet pedagogikk på Wikipedia. Dette er paradoksalt med tanke på alle de pedagogikkforskere i høyere utdanning som snakker i store ord om sosiokulturell teori og kollektiv kunnskapsutvikling. I realiteten er de aller fleste pedagogikkstudier i høyere utdanning sørgelig tradisjonelle med forelesning, fastlagte pensumlister og skoleeksamen med papir og blyant.

Det var derfor veldig hyggelig å oppdage at Universitetet i Toronto kjører prosjekt der studenter nå utvikler artikler innenfor samfunnsvitenskapelige områder i engelsk Wikipedia. Se for eksempel på forskjellen på artikkelen om etnografi på norsk og engelsk wikipedia. På artikkelens diskusjonsside på engelsk wikipedia står det litt om studentprosjektet.

Jeg tror dessverre at det kommer til å ta lang tid før vi klarer å få til noe lignende i Norge i større skala. Pedagogikken i høyere utdanning ser ut til å være fastgrodd i systemer som opprettholder tradisjonell undervisningspraksis. Samtidig er det gledelig at jeg har fått støtte fra Norgesuniversitetet til dette prosjektet og jeg håper selvfølgelig at flere blir med å utvikle pedagogikkfeltet på Wikipedia.