tirsdag 20. september 2011

Sitatrett på videomateriale

Jeg grubler mye om dagen på om jeg skal tørre å bruke sitatretten på copyrightbeskyttet materiale. En ting er å bruke det innenfor virksomhetsinternt område (læringsplattform). Det har Norwaco nå åpnet opp for hvis man institusjonen inngår avtale med dem. Men hva med å klippe i videomateriale og publisere dette åpent på nettet i en ny sammenheng? Jeg har opprettet en wikiside om tematikken og håper andre kan supplere og udype tematikken.

tirsdag 6. september 2011

Veiledning under nye vilkår

Veiledning under nye vilkår
Jeg har skrevet et kapittel om veiledning i denne nye boken.

Tittelen på mitt bidrag er: Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen. En analyse av en foreldresamtale og veiledningssamtale med utgangspunkt i modelltenkningen til Argyris og Schön

Sammendrag: Veiledning vil kunne berøre mange ulike samtalesituasjoner i skolen. I dette kapittelet viser jeg eksempler på hvordan en nyutdannet lærer kommuniserer i en foreldresamtale og en veiledningssamtale på en skole. Caset er ikke representativt, men det gir et detaljert innblikk i det mangfold av kommunikative utfordringer man står overfor som ny lærer. Ved hjelp av modelltenkningen til Argyris og Schön forsøker jeg å vise at man lett kan falle inn i et lite fruktbart kommunikasjonsmønster i vanskelige, profesjonelle samtaler. En beskrivelse av hva som kjennetegner en mer uheldig kommunikasjonsform, kan være en viktig hjelp for veiledere hvis de skal klare å utvikle en mer konstruktiv samtaleform i sin egen veiledning. Ved å få en større forståelse for de mekanismer som kan bidra til at samtalen ikke fungerer så godt, vil muligheten være større for at man selv kan utvikle en god veiledningssamtale med den nyutdannete læreren.