fredag 28. januar 2011

mandag 24. januar 2011

søndag 23. januar 2011

Undervisning i lærerutdanningen med bruk av videocase fra realityserie

I disse dager underviser jeg om veiledning som tema på førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Med utgangspunkt i det vi har jobbet med har jeg laget en wikiside som beskriver undervisningsopplegget. Jeg bruker et videocase fra en TV-serie på NRK og gjør med utgangspunkt i dette noen systemteoretiske analyser.

fredag 21. januar 2011

Å skrive referat med bruk av blogg

"Odd Eriksen peker nærmest paradoksalt på at den pedagogikken som ble utformet tidlig dette århundre og som var ment på datidens barn og unge, viser seg å være den pedagogikken som skolen i dag velger å tilnærme seg" Les mer om temaet i dette studentblogginnlegget

På pedagogikkstudiet ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold har studentene hatt som obligatorisk arbeidskrav at de må skrive referat av forelesning som blogginnlegg. Læreren (Hans Petter Wille) holder oversikt over alle bloggene på en Pageflakesside. Opplegget bygger på en ”skrive for å lære” tenkning. Egen skriftlig bearbeiding av det som blir sagt styrker dybdelæringen. Studentene skal skrive referatet rett etter undervisningen eller underveis. De må derfor lytte nøye etter på forelesningen.

Referatene gir også læreren gode muligheter for å få innsyn i om studentene har forstått vesentlig hovedpoeng i undervisningen. Digital teknologi forenkler administrasjon av slike prosesser. I tillegg blir referatene tilgjengelig for alle studentene slik at de kan lese og kommentere på hverandres bidrag. Studentene skriver for nettoffentligheten.

I går holdt Hans Petter Wille et foredrag om pedagogisk bruk av IKT på studiet i IKT for lærere. I den forbindelse forsøkte jeg å bruke blogginnlegg på en annen måte. Jeg forsøkte å finne relevante lenker på nettet som kunne supplere de temaer som Wille og studentene snakket om. Det fungerte ganske bra, men av og til falt jeg ut av forelesningen. Multitasking er vanskelig og jeg lurer også på om studentene ville opplevd det på samme måte.

Hadde vi tatt lydopptak av forelesningen kunne jeg imidlertid gått tilbake og hørt på foredrag i etterkant. Fremover vil vi forsøke å legge ut flere forelesninger fra studiet åpent. Dette blir enklere siden Høgskolen i Østfold tilbyr gratis bruk av Camtasia Relay

Bildenettadresse

onsdag 19. januar 2011

Enkelt å evaluere egen undervisning

Med Google sin webbaserte programvare er det blitt svært enkelt å gjøre studentevalueringer. Jeg pleier å legge mine ut som et blogginnlegg til studentene i klassebloggen vår. Så får jeg automatisk resultatene inn i regnearket til Google. Her er noen eksempler fra årets undervisning på studiet IKT for lærere:


Det morsomme er at studentevaluering er blitt så enkelt. Hvis studentene har PC-tilgang er det veldig enkelt å gjennomføre det i løpet av en undervisningsøkt. Det tar ikke så altfor lang tid verken å lage spørsmål eller å svare på skjemaet.

mandag 17. januar 2011

Ressursside om aktiv lytting på wikibøkerJeg har laget en ressursside om aktiv lyttingwikibøker. Dette er gjort i tilknytning til min egen undervisning om veiledning på lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Håper andre vil være med å videreutvikle siden.
torsdag 13. januar 2011

Å være nyutdannet lærer er ikke så lett!

Realityserien lærerne som gikk i 2009 var interessant på flere måter. I serien fulgte vi blant annet en nyutdannet lærer og vi fikk innblikk i mange av de utfordringene man kan møte med sin første klasse. Jeg synes deler av det denne læreren gjorde var så interessant at jeg har valgt å bruke det i undervisningsopplegg om veiledning og kommunikasjon med lærerstudenter.

Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

  • Dette er reality TV! Underholdning er målet?
  • Samtalen er kraftig redigert og klippet.
  • Klippene gir ikke nødvendigvis et representativt inntrykk av hvordan lærerne er.

Som regel lar jeg studentene se korte utdrag fra to episoder av serien.

Opplegget pleier å være å lagt opp slik:

1. Videopresentasjon av utvalgte deler av episode 1. Først viser jeg opptakten som til problemet
som blir vist i innledningen fra 00:00-01:50. Deretter viser jeg sekvensen som varer fra 1850-23:20. Samtalen blir ikke bare vurdert som en foreldresamtale, men også som en vanskelig samtale.

2. Jeg lar studentene gå sammen i grupper og få tilgang til transkripsjonene på nettet. De får beskjed om å diskutere hva de synes om kommunikasjonen? Har dere tanker om hva som kunne vært bedre?

3. Deretter går jeg gjennom hvordan jeg vurderer samtalen på basis av ulike teoretiske perspektiver.

4. Utdrag fra episode 2 blir vist for å fokusere på hvordan veiledningen foregår. Husk at episode heller ikke angår direkte den tidligere foreldresamtalen i episode 1, men handler om en ny situasjon.

Selv om kanskje ikke alt fungerer perfekt står det stor respekt av en nyutdannet lærer som i en sårbar posisjon har eksponert seg på den måten. Det samme gjelder også de andre som medvirker i serien.

Da jeg spilte av filmene fikk jeg de bare til å virke i Internett explorer. Kanskje fordi jeg brukte
en gammel versjon av Mozilla Firefox.