tirsdag 13. april 2010

Store Norske Wikipedia

Det har den siste tiden vært en god del diskusjoner om hva som er et godt leksikon. Store Norske Leksikon sliter og står i fare for å bli nedlagt. Hva skjer hvis vi bare står igjen med Wikipedia? Jeg skriver litt om denne tematikken i bladet Utdanning.