torsdag 9. juli 2009

Se til Portugal?


(Bildet er hentet fra Wikipedia)

En tredjedel av elevene i USA slutter før de er ferdig med videregående skole. I et blogginnlegg skriver Don Tapscott om hva man bør gjøre for å hindre at dette skjer. Svaret er å gi alle elever PCer og internetttilgang slik som Portugal har gjort. Han mener dette landet er foregangsgivende, men påpeker samtidig at det ikke er nok å bare dele ut utstyret. Vi må også utvikle nye pedagogiske modeller eller modeller for læring. Stikkord er elevaktivisering, samarbeidslæring og større fokus på utforskende arbeidsoppgaver.