tirsdag 30. juni 2009

Scribd: Det radikalt åpne tekstrommet

Documents

Jeg har lenge ønsket meg et nettsted der jeg kan begynne å legge ut tekstene mine åpent på en enkel måte. Mye av det jeg skriver blir bare liggende på harddisken på datamaskinen. Hvorfor ikke heller legge ut alle disse tekstene? Så vil kanskje andre ha glede av å lese og bruke noe av det jeg har laget? Scribd er et ypperlig alternativ.

Det er bare å sette i gang!

mandag 29. juni 2009

Wikibøker eller Wikipedia?
I det siste har jeg tenkt en del rundt om lærerstudentene bør lage artikler i wikiboken vårWikibøker eller på Wikipedia. Det har vært lite deltakelse på wikibøker fra andre utenom studentene. Jeg har derfor valgt å flytte to artikler over til Wikipedia. Det dreier seg om en artikkel om digital mobbing og digital kompetanse. Allerede etter en dag har andre vært inne og redigert på artiklene. Det er gøy å se!

lørdag 27. juni 2009

Gode eksempler på veiledning

For tiden jobber jeg en del med aksjonsforskning og praksisfortellinger. Jeg skal blant annet skrive et kapittel om prosjektet Lærende nettverk i Østfold i en bok om skoleutvikling. I tillegg skal jeg utgi en rapport sammen med utvalgte prosjektdeltakere som beskriver deler av prosjektaktiviteten. Jeg regner med at dette blir publisert i løpet av høsten.


Her om dagen kom jeg også på at jeg helt tilbake i 2000 egentlig jobbet med å kartlegge praksisfortellinger. Da intervjuet jeg 30 utvalgte veiledere ved Universitetet i Oslo om hva som skulle til for å drive god veiledning. Dette heftet ble meget godt mottatt og kan fortsatt leses i dag av de som er interessert i praktiske tips om hvordan drive god veiledning.

fredag 26. juni 2009

Pedagogiske muligheter ved bruk av digitale fortellinger


4.juni holdt jeg innlegg om digitale fortellinger på siste nettverksamling for Lærende nettverk i Vestfold i Larvik. Den gir et lite bilde av de muligheter og utfordringer lærere møter når de jobber med dette i skolen.

torsdag 25. juni 2009

Å definere digital kompetanseModell laget av Rolf K. Baltzersen

I den videre satsning på IKT tror jeg det blir viktig å utvikle en god og funksjonell definisjon av begrepet digital kompetanse. I boken "LA STÅ! Læring på veien mot den profesjonelle lærer" skriver jeg et kapittel om dette temaet (Kommer 8.juli).

I denne wikipediaartikkelen står det litt om begrepet. Den er hovedsaklig skrevet av lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold.