onsdag 22. april 2009

Innlegg om metakommunikasjon

16.april holdt jeg innlegg om metakommunikasjon på studiet i "Veiledning og kommunikasjon" ved Høgskolen i Østfold. Jeg lagde følgende lysbildepresentasjon:

lørdag 4. april 2009

Foredrag om "Det wikipedianske klasserommet"

På en konferanse om IKT i høyere utdanning (240309) holdt jeg et innlegg om det jeg kaller det wikipedianske klasserommet. Her drøftet jeg blant annet kjennetegn ved digitale læringsomgivelser som er preget av radikal åpenhet og gjenbruk av studentarbeider. Utgangspunktet er forskningsarbeid der jeg har studert hvordan wikipedianere jobber i nettfellesskapet Wikipedia. Dette unike læringsfellesskapet har inspirert meg til å prøve å la mine egne lærerstudenter jobbe aktivt med bruk av wiki.