mandag 9. mars 2009

Google Analytics skaper følelsen av å ha en leserkrets

I Google analytics får du tilgang til masse statistikk om hvem og hvor mange som besøker bloggen din. Mitt åpenbare inntrykk er at bloggere blir meget motivert av å få slik informasjon. Dette skaper en opplevelse av at man har en lesekrets. Dette blir særlig viktig når man kanskje ikke får så mange kommentarer.

1. Hvordan får du så tilgang til statistikken? Først må du registrere deg i Google Analytics.

2. Deretter må du registrere bloggadressen gjennom "Add a new profile" eller "Add Website Profile". Når du har gjort dette får du generert en "tracking code" inn i en tekstrubrikk.

3. Denne koden skal du kopiere og legge inn i bloggen din. Hvis du har blogg i blogspot må du gå på "Utforming". Deretter trykker du deg inn på "Rediger HTML". Jeg har blitt tipset om å legge inn sporingskoden nesten helt nederst rett før

...... (her) .....

/body
/html

Dette har fungert fint for meg. Når man har gjort dette er sporingssystemet opprettet.

Nettbasert studium i digitale fortellinger


Ved Høgskolen i Østfold har vi nå utviklet ett nettbasert studium i Digitale fortellinger. Ut fra det jeg vet er dette det første studiet i Norge i sitt slag. For å stimulere en raskere utvikling av feltet, velger vi å ha et svært åpent digitalt læringsmiljø. Mest mulig av det studenter og lærere gjør vil bli lagt ut åpent i denne bloggen.

søndag 8. mars 2009

Screencast som utvikler av digitale navigeringskompetanse?

Jeg har stor tro på at screencast kan effektivisere opplæringen av programvareferdigheter. Selv har jeg hatt nytte av dette når studentene mine skal lære seg å bruke programmet Photostory. I den senere tid har jeg imidlertid også blitt oppmerksom på at screencast kan styrke studentenes digitale navigeringsferdigheter på en tidseffektiv måte. Se bare på de fine opplæringsvideoene som MIT har laget. MIT har brukt Adope Captivate, men det finnes også screencastressurser som er gratis. For eksempel Camstudio.

Den store fordelen med denne type opplæring er at studentene selv kan velge læringstempo. Man kan stoppe videoen når man vil og se gjennm den så mange ganger man vil. Ved en tradisjonell gjennomgang med en lærer vil man kunne falle helt av dersom man er uoppmerksom ett lite øyeblikk.

Ulempen med screencast er at det tar tid å lage slike ressurser. Er det mange mennesker som skal gå gjennom den samme opplæringen vil man imidlertid raskt spare inn igjen tidsbruken.